Delft Technology Fellowship

Doel van het Fellowship

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) streeft ernaar om het aantal vrouwelijke topwetenschappers substantieel te vergroten. Om dit te versnellen is het Delft Technology Fellowship opgericht dat high-profile, tenure-track posities biedt aan vrouwelijke topwetenschappers binnen de onderzoeksgebieden van TU Delft.

Wat maakt dit Fellowship uniek

Als fellow krijg je de unieke kans om je eigen onderzoeksprogramma vorm te geven op internationaal topniveau, inclusief een start-up grant. De vijf jaar durende fellowships worden toegekend op Universitair Docent, Universitair Hoofd Docent en Hoogleraar niveau.

Rector Magnificus Prof.ir. Karel Luyben legt uit waarom de universiteit besloten heeft om het Delft Technology Fellowship te starten en wat het programma zo interessant maakt.

Klik hier voor het filmpje

© 2014 TU Delft

Metamenu