Sylvia Koene

ER WORDT TEGENWOORDIG VEEL MEER VAN EEN SECRETARESSE VERWACHT

Loopbaan

Leerling secretaresse Centrale Elektronische Dienst TU Delft
Secretaresse CICAT TU Delft
Via uitzendbureau verschillende werkzaamheden buiten de TU Delft gedaan
Teruggekomen bij de TU Delft als Bedrijfsadministratief medewerker (Centrale werkplaats, halve dagen), hier later doorgegroeid naar Directie secretaresse (ook halve dagen)
Voor de andere halve dagen gewerkt als Secretarieel medewerker bij de afdeling Dienst In- en Externe Communicatie (nu M&C), Medewerker IAESTE bij het Studentenadviesbureau (nu onderdeel van O&S) en Opleidingsassistent bij het Rekencentrum (werd later DTO)
Later fulltime aan de slag gegaan als Opleidingsassistent bij de DTO
2e secretaresse F&C
1e secretaresse F&C
Medewerker Contractbeheer/Ruimteverhuur Sport & Cultuur

Bij de TU Delft ben ik begonnen als leerling secretaresse. Door de jaren heen heb ik secretaressewerkzaamheden verricht op verschillende plekken. Ik heb gemerkt dat de rol van een secretaresse door de jaren heen sterk veranderd is. Tegenwoordig wordt er meer van een secretaresse verwacht dan een aantal jaar geleden, bijvoorbeeld meer inhoudelijke kennis. Dat vind ik een positieve ontwikkeling.

Doorgroeien

Ik heb wel gemerkt dat het binnen de TU Delft moeilijk kan zijn om de overstap te maken naar een hogere functieschaal. Op een gegeven moment kun je als secretaresse niet verder groeien. Als je een overstap wilt maken naar een andere functie is het fijn als je leidinggevende meewerkt. Maar wanneer jij je secretariële taken goed uitvoert, voelt je leidinggevende niet direct een sterke behoefte om te bekijken of je door kunt groeien. Je wordt niet tegengehouden, maar ook niet echt gestimuleerd.

Potentie

Een andere reden waarom ik denk dat het moeilijk is om door te groeien als secretaresse is dat opleiding en diploma’s tegenwoordig erg belangrijk zijn. Mensen met de juiste opleidingen worden van buiten de TU Delft gehaald om bepaalde functies te vervullen. Dit kost veel geld. Een andere optie voor de organisatie is om medewerkers met potentie de kans te geven zich te ontwikkelen en stappen te blijven zetten. Ik geloof dat ze zich dan veel meer betrokken zouden voelen bij de organisatie. Behalve kostenbesparingen kunnen hier allerlei voordelen uit voortvloeien.

Zieso

De afgelopen jaren vond ik veel uitdaging in een bestuursfunctie bij Zieso. Zieso is het secretaressenetwerk binnen de TU Delft. Ik ben voor het tot stand komen van de Organisatie Ondersteunende Diensten (OOD) gevraagd om samen met een groep secretaresses te bekijken hoe we het wetenschappelijke personeel beter konden betrekken bij de OOD. Met de vorming van de OOD, nu de Universiteitsdienst, is er veel veranderd voor en bij secretaresses. We hebben het secretaresseoverleg op eigen initiatief in stand gehouden, onder meer om ervoor te zorgen dat het domein secretariële ondersteuning zou worden meegenomen in de evaluatie van de OOD.

Toekomstdroom

Met die bestuursfunctie ben ik inmiddels gestopt om tijd vrij te maken voor andere zaken. Mijn toekomstdroom is om me bezig te gaan houden met coaching, en dan specifiek het coachen van kinderen bij rouw- en verliesverwerking. Vanuit de TU Delft heb ik een opleiding gevolgd die hiermee te maken heeft. In mijn vrije tijd ga ik nu verder met het volgen van een interessante cursus die me een stap dichter bij mijn toekomstdroom brengt.

 

 

Naam auteur: Recruitment
© 2014 TU Delft

Metamenu