Toekomstig HBO-P Traject en hoogte collegegeld

De staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Halbe Zijlstra, heeft in zijn beleidsplan “Kwaliteit in verscheidenheid” aangekondigd diverse wijzigingen door te voeren die gevolgen hebben voor doorstuderende studenten met een hbo achtergrond. Onderstaand zijn twee punten uitgelicht:

HBO-P Traject
Voornemen om toelatingsrecht te laten vervallen (zie pagina 16 uit het document). Dit betekent dat de overgang naar een BSc opleiding met een HBO-P(ropedeuse) diploma niet meer gegarandeerd mogelijk is. 

Hoogte collegeld en omvang schakelprogramma
Voornemen om schakelprogramma’s maximaal 30 ECTS omvang te geven en standaard te laten vallen onder het wettelijke collegegeld tarief (zie pagina 38 uit document). Dit betekent dat de TU Delft voor schakelprogramma’s van meer dan 30 ECTS mogelijk instellingstarief gaat vragen.

De staatssecretaris stelt namelijk: “is er voor bepaalde bachelorafgestudeerden echt meer nodig dan een programma van 30 ECTS om een master te kunnen doen, dan is er in mijn ogen geen sprake meer van ‘schakelen’ tussen bachelor en master”.

Naam auteur: M&C
© 2014 TU Delft

Metamenu